سه رکورد جدید برای ایران

به گزارش مجله ویراپارس، در حالی وارد آخرین ماه تابستان شدیم که سال جاری برخلاف سال گذشته، شاهد خاموشی های برنامه ریزی شده نبودیم؛ اتفاقی که در کنار رکورد زدن صادرات برق نهاده شد و چراغ موفقیت این صنعت را روشن کرد. یعنی سال جاری با بهره برداری از 3250 مگاوات نیروگاه جدید، صرفه جویی 3874 مگاواتی در مصرف برق پیک و صادرات 2.3 میلیارد کیلووات ساعت انرژی به کشورهای همسایه در فصول گرم، رکوردهای جدیدی در این بخش به ثبت رسانده شد.

سه رکورد جدید برای ایران

به گزارش مجله ویراپارس، در حالی در حال گذر از پیک مصرف برق در تابستان هستیم که پرونده خاموشی های برنامه ریزی شده باز نشد و با این که حدود 4000 مگاوات کمبود در فراوری برق وجود داشت، از آنجا که رشد مصرف برق در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، تنها یک درصد بود، پیش بینی هایی که بعضا درباره خاموشی ها در تابستان امسال اجرا شده بود، درست از آب در نیامد.

براساس پیش بینی هایی که سال گذشته اجرا شده بود، اوج بار مصرف برق امسال در کشور، حدود 61 هزار مگاوات تخمین زده شده بود ولی امسال تاکنون 3300 مگاوات در مصرف برق صرفه جویی گرفته تا پیک مصرف امسال به 57 هزار مگاوات برسد. برای فراوری علمی 3300 مگاوات باید 5000 مگاوات نیروگاه ساخته گردد که این امر احتیاجمند سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری بیش تر برای پاسخگویی به مصرف است ولی خوشبختانه همراهی مردم در سازگاری با وضعیت دما و استفاده درست از سیستم های سرمایشی موجب صرفه جویی 3300 مگاواتی در مصرف برق شده است.

به طور کلی میزان پیک در تابستان امسال نسبت به سال گذشته حدود یک درصد رشد داشت. میزان رشد مصرف طی 10 سال قبل حدود 4.7 درصد و در 40 سال اخیر 7.2 درصد بوده است. کارشناسان بر این باورند که کاهش رشد مصرف نشان دهنده این است که اقدامات مدیریت مصرف به خوبی جواب داده است.

کار عمده ای که اجرا شده ناشی از انجام اقدامات تشویقی است، زیرا نرخ برق به صورتی نیست که مشترکان تشویق شوند مصرف خود را در ساعات پیک کاهش دهند. در حالی که در سایر کشورها قیمت ها در ساعات اوج تا 10 برابر قیمت پایه افزایش می یابد و باعث می گردد مردم رعایت نمایند.

با وجود کمبود 4000 مگاواتی، خاموشی نداشتیم

در نتیجه پرونده پیک مصرف امسال در حالی رو به اتمام است که سرفصل خاموشی های برنامه ریزی شده در این پرونده بازگشایی نشد. و این در حالی بود که خاموشی تابستان سال گذشته رخ داد و به دلیل وجود بحران آب، کشور با خاموشی های برنامه ریزی شده روبرو شد.

پرونده این چالش با این که امسال به دلیل بارندگی های اخیر که در سراسر کشور رخ داد، به پررنگی سال گذشته نبود، به صورت قطعی بسته نشده بود و مسوولان به این سوال که آیا امسال تابستان را بدون خاموشی برنامه ریزی شده سپری خواهیم کرد یا نه، پاسخ قطعی نمی دادند.

درواقع سال گذشته در چنین ایامی حدود 8000 مگاوات کمبود فراوری برای تابستان 98 پیش بینی شده بود و براساس برنامه ریزی اجرا شده مقرر شده بود تا 5000 مگاوات از این کمبود با افزایش واحدهای فراوریی و به مدار آمدن نیروگاه های جدید و 3000 مگاوات باقی مانده را نیز با اجرای 11 برنامه مدیریت مصرف در سراسر کشور عملیاتی گردد تا پیک تابستان 98 با خاموشی صفر به انتها برسد.

حتی رضا اردکانیان- وزیر نیرو - در حاشیه نخستین همایش سازگاری با کم آبی در پاسخ به سوال مجله ویراپارس مبنی بر این که آیا امسال هم همچون تابستان سال گذشته با خاموشی های برنامه ریزی شده روبرو خواهیم شد؟ گفته بود: از مردادماه سال گذشته برای تابستان سال 1398 برنامه ریزی کردیم و اساس را بر این گذاشتیم که شرایط آبی سال 1398-1397 همچون سال 1397-1396 باشد؛ یعنی حدود 4000 مگاوات کمبود فراوری نیروگاه های برق آبی در تابستان 1398 داشته باشیم.

به گفته وی، به دلیل کمبود بارش ها برای تابستان 1398 حدود 8000 مگاوات کمبود فراوری پیش بینی کردیم که بارش های اخیر موجب شد حدود 4000 مگاوات کمبود ناشی از کم بارشی و در نتیجه کمبود فراوری برق در سدهای مخزنی که عمدتاً در خوزستان قرار دارند، برطرف شوند؛ اما حدود 4000 مگاوات دیگر کمبود وجود دارد.

اردکانیان با اشاره به میزان مصرف برق در ایران، اظهار کرد: علاوه بر 4000 مگاوات مذکور افزایش مصرف غیرمتعارفی که ممکن است امسال به دلیل نوعی خاطرجمعی از اینکه مسئله ای نداریم، به وجود بیاید؛ در واقع این که دوباره برگردیم به عادت قبلی می تواند مشکل ساز باشد. البته سعی کردیم تعدادی از واحدها را زودتر به مدار بیاوریم. اگر مصرف را به همان عادات پرمصرفی قبلی برنگردانیم؛ یعنی اگر رشد مصرف مان نسبت به تابستان سال گذشته 2.5 درصد بیشتر نباشد، امیدواری زیادی داریم که تابستان با آسایش سپری گردد.

کاهش 98 درصدی خاموشی ها

با وجود کمبودی که وزیر نیرو به آن اشاره نموده بود، میزان خاموشی های ناشی از حوادث در تابستان امسال 60 درصد نسبت به سال قبل کم تر بوده است. 98 درصد کل خاموشی های امسال نیز نسبت به سال گذشته که عمدتا خاموشی های برنامه ریزی شده بوده است، کاهش یافته است. کاهش خاموشی ها ناشی از افزایش ظرفیت نیروگاه های برق آبی در امسال بود، زیرا نیروگاه های برق آبی برای تامین برق پایه مورد استفاده قرار نمی گیرند و انرژی پیک را تامین می نمایند.

ظرفیت نیروگاه های برق آبی حدود 12 هزار مگاوات است. این نیروگاه ها امسال حدود 10 هزار مگاوات ظرفیت قابل فراوری دارند، زیرا ممکن است همه سدها پر نباشند و شرایط برای فراوری برق مناسب نباشد. نیروگاه های برق آبی به لطف بارش های ابتدای سال 4500 مگاوات فراوری بیش تری نسبت به سال قبل داشته اند و در نیروگاه های حرارتی 3300 مگاوات به ظرفیت جدید افزوده شده و یا این که توان قابل فراوری واحدهای نیروگاهی موجود افزوده شده است. به عبارت دیگر کشور 7000 مگاوات نسبت به سال قبل توان فراوری برق بیش تری داشت.

چه اقداماتی صورت گرفت؟

بر اساس این گزارش به نقل از وزارت نیرو، وزیر نیرو اخیرا درمورد اقداماتی که برای جلوگیری از خاموشی های برنامه ریزی شده در تابستان امسال انجام شد، شرح داد: در 12 استان کشور با بهره برداری از 15 نیروگاه جدید توانسته ایم به رکورد 3250 مگاواتی افزایش فراوری در طول یک سال دست پیدا کنیم که این اتفاق در طی سالیان اخیر بی سابقه بوده است.

اردکانیان ادامه داد: هم چنین با برطرف موانع فراوری و نوآوری در سیستم نیروگاه های موجود حدود 570 مگاوات به ظرفیت فراوری برق کشور افزوده شده است. بر این اساس حدود 3800 مگاوات از هدف گذاری 5000 مگاواتی افزایش فراوری پیک 98 از این طریق محقق شده است و مابقی کمبود در این بخش توسط نیروگاه های برق آبی به ویژه واحدهای استان خوزستان جبران شده است.

صرفه جویی 3874 مگاواتی مصرف برق در کشور

وزیر نیرو با تاکید بر این که در تابستان امسال به یک تجربه و اخلاق صحیح مصرفی برای عبور از اوج بار دست پیدا نموده ایم، بیان کرد: براساس پیش بینی اجرا شده مقرر شده بود تا با اعمال 11 برنامه مدیریت حدود سه مگاوات در مصرف برق صرفه جویی گردد؛ ولی همکاری بسیار مناسب تمامی مشترکان موجب شده است تا در تابستان امسال به رکورد 3874 برسیم.این مهم به وسیله جابجایی بار صنایع بزرگ و پمپ های کشاورزی، نصب کنتور هوشمند، اصلاح تعداد زیادی از کولرهای گازی، اصلاح تعرفه پرمصرف ها، تغییر ساعات کار ادارات و... محقق شده است.

به گفته وی، مدیریت مصرف و جابجایی ساعت بار صنایع نه تنها وقفه ای در بخش فراوری ایجاد ننموده بلکه امسال شاهد افزایش مصرف انرژی در این بخش نیز بوده ایم، به طوری که مصرف برق بخش صنعت نسبت به سال گذشته 150 کیلووات ساعت انرژی افزایش پیدا نموده است. اگر در تابستان امسال صرفه جویی3874 مگاواتی محقق نشده بود، باید برای تامین این میزان برق حدود 5350 مگاوات نیروگاه جدید نصب می کردیم که ساخت این تعداد واحد احتیاجمند سرمایه گذاری 3.7 میلیارد یورویی بود.

بر این اساس، این رویه به شکل مستمری در سال های پیش رو در دستور کار خواهد بود تا این صرفه جویی قابل ملاحظه برای تامین برق مورد احتیاج در بازه زمانی اول خرداد تا 20 مرداد صرف بخش های به مراتب ضروری تر برای پایداری صنعت برق و تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه گردد.

رکورد صادرات برق شکسته شد

در هر حال طی 10 سال اخیر رشد بار پیک کشور حدود 5.22 درصد بوده است؛ اما در تابستان امسال بدون اعمال خاموشی و افزایش مصرف برق در بخش صنایع رشد اوج بار تنها حدود یک درصد بوده است. همچنین به سبب امکانات فراهم شده و بارش های مناسب سال آبی جاری وزارت نیرو توانسته تعهدات صادرات انرژی به همسایگان خود را نیز انجام دهد. به طوری که در بازه زمانی اول خرداد تا 20 مردادماه حدود 2.3 میلیارد کیلووات ساعت انرژی صادرات برق داشته ایم که این میزان بیش ترین مقدار صادرات در سال های اخیر بوده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 6 مهر 1398 بروزرسانی: 5 اردیبهشت 1399 گردآورنده: virapars.ir شناسه مطلب: 300

به "سه رکورد جدید برای ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سه رکورد جدید برای ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید