خبرنگاران تنیدگی مسئولیت پذیری عمومی و تدبیر دولتی برای عبور از کرونا

به گزارش مجله ویراپارس، ساری - خبرنگاران - استاد جامعه شناسی دانشگاه با اشاره به چگونگی عبور از بحران کرونا ، گفت: برای عبور از این بحران نیاز به این است که همه تنیدگی میان مسئولیت عمومی و تدبیر دولتی را قبول و باور کنند.

خبرنگاران تنیدگی مسئولیت پذیری عمومی و تدبیر دولتی برای عبور از کرونا

دکتر محمود شارع پور از اساتید جامعه شناسی دانشگاه مازندران در گفت و گو با خبرنگار مجله ویراپارس گفت: شاید در زمینه پیشگیری از ورود ویروس کرونا به کشور از سوی حاکمیت سهل انگاری هایی اجرا شده است که باید در جای خود رسیدگی و برای مردم شفاف سازی شود،اما اکنون وقت عذرخواهی های تشریفاتی و یا به دنبال مقصر گشتن نیست.

وی افزود: اکنون کل ساختار اجتماعی کشور از حکومت تا لایه های پایین اقتصادی و فرهنگی با ویروس کرونا درگیر هستند و نیاز به عزمی جدی در تمامی اقشار برای برخورد و مقابله با این بحران است.

استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران گفت: مسئله کرونا را نمی توان مانند یک بحران عمرانی و یا اقتصادی دانست تا دولت را برای آن بازخواست کرد و یاهمانند یک آئین فرهنگی غلط نیست تا جامعه را برای آن سرزنش و ملامت کرد، بلکه بحران ویروس کرونا فرا ساختاری بوده و باید همه اجزای جامعه در برابر آن برای خود سهم و نقش قائل باشند.

دکتر شارع پور این مسئله را که ویروس کرونا تقصیر دولت است ویا اینکه مردم در گسترش ویروس کرونا مقصر هستند را یک برداشت غلط و اشتباه توصیف کرد و گفت: این برداشت غلط نه تنها می تواند عواقب بسیار خطرناکی داشته باشد، بلکه متاسفانه تمام انرژی که تا به امروز برای درمان و یا پیشگیری از شیوع این ویروس انجام شده را به هدر خواهد داد.

وی معتقد است که همه اقشار باید در مقابله با ویروس کرونا مسئولیت خود را پذیرفته و ایفای نقش نمایند و از طرف دیگر دولت و حاکمیت نیز نه تنها مردم را هدایت کند، بلکه آنها را محرم خود دانسته و با اتخاذ تصمیمات درست در وهله نخست امنیت روانی و سپس سلامت فیزیکی مردم را فراهم کند.

تدبیر درست سهم دولت در بحران کرونا

استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران گفت: بزرگ ترین وظیفه دولت در شرایط کنونی اندیشیدن تدبیر درست ، تصمیم گیری بدور از هیجان یا احساسات و کله شقی و استفاده از رهنمود متخصصان و کارشناسان در تصمیم گیری است .

شارع پور با اشاره به اینکه ویروس کرونا یک مجادله سیاسی-نظامی نیست که با روش ها و الگوهای سیاسی-نظامی حل شود، افزود: باید در تصمیم سازی ها و اجرای تصمیمات متخصصان پزشکی و کارشناسان اجتماعی نقش تعیین نماینده را ایفا نمایند.

وی افزود: سازمان بهداشت جهانی تأکید می کند که اپیدمی ویروس کرونا فقط با رهیافتی جمعی، هماهنگ و جامع که تمام مولفه های ماشین حکومتی در آن دخیل باشند و هماهنگ کار نمایند، به عقب رانده می شود.

این استاد جامعه شناسی با اشاره به اینکه سرباز را بی سلاح به جنگ فرستادن، هنر نیست گفت: انتظار می رود دولت با تمام توان خود برای کمک به نظام سلامت ورود کند و مردم نیز به صورت دقیق با اقدامات دولت آگاه شده و نسبت به شکست ها و پیروزی های طرح های مقابله با ویروس کرونا اشنا شوند.

شارع پور با بیان اینکه متاسفانه مردم در تناقض گفته های دولتی قرار دارند ، افزود: از یک طرف گفته می شود کرونا را جدی بگیرید زیرا بسیار خطرناک است و از طرف دیگر رسانه ملی با پمپاژ اخبار از مردم می خواهد که از ویروس کرونا نترسند و در مقابل آن ایستادگی نمایند. همچنین آمارهای به ظاهر خوشحال نماینده از مسئولان پزشکی می شنویم که با اطلاعات پیرامونی همخوانی ندارند که نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی است.

وی به مسئولیت دیگر دولت پرداخت و گفت: در حال حاضر که تمام افکار و جسم جامعه با بحران کرونا درگیر است انتظار می رود تا خود شخص رئیس جمهور و یا معاون اول او، مسئولیت مستقیم ستاد مبارزه با کرونا را بر عهده گرفته و ضمن تأمین تجهیزات موردنیاز کادرهای درمانی را تأمین نمایند و مسائل را به صورت مستقیم رهبری نمایند تا خیال عمومی از این بابت آسوده شود.

استاد جامعه شناسی دانشگاه ادامه داد: استفاده از قوای قهریه برای اجبار افراد بی تفاوت و بی مسئولیت به رعایت سیاست محدودسازی از دیگر مسئولیت ها و وظایف دولت است و در صورت عدم همراهی این افراد از انواع مجازات های قانونی بهره گیرد.

به گفته شارع پور، اکثریت جامعه قادر به فهم این نکته هستند که استفاده از زور و قوای قهریه در این شرایط خاص برای یکجانشینی مردم در جهت منافع تمام مردم کشور است.

وی شرح داد: قرنطینه خانگی به اقشار آسیب پذیر اقتصادی ضربه می زند و لازم است دولت به سرعت بسته سیاست های حمایتی از این اقشار در دوره شرایط اضطراری را تنظیم و ارائه کند. این کار بر همراهی این اقشار با سیاست قطع شبکه انتقال ویروس می افزاید.

استاد جامعه شناسی دانشگاه گفت: کادر پزشکی و درمانی با این کمک دولت و نیروهای نظامی - انتظامی فرصتی خواهند یافت تا از زیر فشار شدید خارج شده و خود را برای مبارزه بهتر بازسازی نماید. اگر چنین نشود، می توان انتظار داشت بخش هایی از مردم بصورت خودانگیخته و احساسی مبادرت به اجرای ناقص سیاست قرنطینه سازی محلی نمایند که زمینه بروز آشفتگی و بی ثباتی در کشور را فراهم خواهد ساخت.

شارع پور تاکید کرد: لازم است تا دیر نشده دولت نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا نماید و اجرای وظیفه خود را به دست افراد خودانگیخته نسپارد. این رفتار دولت به صورت اتوماتیک مسئولیت پذیری مردم همراهی عمومی را به همراه خواهد داشت.

مسئولت عمومی در قبال ویروس کرونا

استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران بار دیگر به توصیه های سازمان بهداشت جهانی اشاره کرد و گفت: سازمان بهداشت جهانی دائم تأکید می کند که زنجیره انتقال ویروس باید شکسته شود و شکسته شدن این زنجیره مستلزم اتخاذ سیاست هایی نظیر ایجاد فاصله اجتماعی بین مردم و در صورت لزوم تا حد قرنطینه خانگی آن هاست.

به گفته شارع پور، با وجود آنکه بارها مسئولین اجرایی و متولیان سلامت کشور از مردم خواسته اند که در مبارزه با این ویروس با ماندن درخانه و اجتناب از سفر، به شکسته شدن زنجیره انتقال کمک نمایند، ولی گویی هنوز بخشی از جامعه این پیام مهم را نشنیده و با بی توجهی به این تذکرات، بار سنگینی بر دوش نظام سلامت کشور اعم از پزشکان و پرستاران می گذارد.

وی تشکیل کمپین های مختلف با اسامی متفاوت را در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی توصیف کرد و گفت: با وجود اینکه کمپین های اجتماعی در کشورهای توسعه یافته اکنون به یک بازیگر قدرتمند اجتماعی تبدیل شده و مسئولیت آن همانند هنجار های قانونی لازم الاجرا است ، اما در کشور ما هنوز به درستی درک و عمل نشده است .

این جامعه شناس افزود: تا کنون این بی فکری و بی مسئولیتی هزینه های سنگینی بر دوش کشور ، خانواده ها و نظام سلامت وارد کرده است که این خود نیز ریشه در بی کفایتی در اطلاع رسانی دارد.

شارع پور با اشاره به اینکه برای مسئولیت پذیری باید قشر معتمد جامعه به صحنه وارد شود، گفت: فرهنگیان، هنرمندان، سینماگران وسلبریتی ها ، قهرمانان ملی ، جانبازان و شخصیت های معتمد محلی و ملی باید مردم را برای مسئلویت پذیری هدایت نمایند.

او همچنین به تعطیلی ها اشاره کرد و گفت: تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاه ها به دلیل نداشتن عوامل بازدارنده مانند قرنطینه های استانی سفرها و جابه جایی ها را افزایش داده است و فشار را بر شبکه سلامت کشور بیشتر کرده است .

این استان جمعه شناسی گفت: نظام سلامت کشور زیر بار بی مسئولیتی عده ای از ما مردم و پنددرمانی دولت بدون راهبرد مشخصی برای ممانعت از سفرها تحت فشار سنگینی قرار گرفته است.

شارع پور تاکید کرد: اکنون وقت آن رسیده تا همه اجزای جامعه از دولت تا بچه ها مسئولیت های فردی و اجتماعی خود را پذیرفته و به آن عمل نمایند تا بتوان شرایط را برای پشت سرگذاشتن بحران کرونا مساعد ساخت.

منبع: ایرنا
انتشار: 14 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: virapars.ir شناسه مطلب: 841

به "خبرنگاران تنیدگی مسئولیت پذیری عمومی و تدبیر دولتی برای عبور از کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران تنیدگی مسئولیت پذیری عمومی و تدبیر دولتی برای عبور از کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید