فرایند صعودی کرونا در 15 استان

به گزارش مجله ویراپارس، بر اساس اعلام کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، در هفته منتهی به 2 آبـان ماه موارد ابتلا و مرگ ومیر در کشور بالا و فرایند نیز مختصری صعودی شده است.

فرایند صعودی کرونا در 15 استان

به گزارش ایسنا، در این گزارش و گزارشات آینده، تعداد موارد جدید روزانه مبتلایان بستری و مرگ وارد آنالیز می گردد همچنین دسته بندی استان ها بر اساس میزان بروز در آخرین هفته انجام گرفته است و نمودار بر اساس تغییرات موارد ابتلا و مرگ در آخرین هفته نسبت به هفته قبل خواهد بود.

برای محاسبه فرایند تغییرات ابتلا و مرگ در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش ابتلا و مرگ هر روز با میانگین دریافت از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل به روش زیر محاسبه شد:

تعداد موارد روز قبل − تعداد موارد ثبت شده امروز، تقسیم بر تعداد موارد روز قبل، ضربدر 100.

در نهایت، تغییر فرایند ابتلا و مرگ هفته آخر با میانگین دریافت از اعداد به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.

تحلیل احتاقتصادی شرایط منحنی اپیدمی

برای تحلیل احتاقتصادی شرایط منحنی اپیدمی در هفته گذشته موارد زیر مدنظر نهاده شد:

- در مواردی که هر دو شاخص تغییر فرایند ابتلا و مرگ در چند روز اخیر فرایند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً فرایند افزایشی دارد.

- در مواردی که شاخص تغییر فرایند ابتلا نزولی، ولی شاخص تغییر فرایند مرگ صعودی بود، احتمالاً اخیراً پیک اپیدمی رد شده است.

- در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می گردد، شرایط به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم است. باید توجه داشت هر لحظه این فرایند مستعد یک پیک دیگر است.

- در مواردی که هر دو شاخص تغییر فرایند ابتلا و مرگ در چند روز اخیر فرایند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً فرایند نزولی دارد.

منظور از ناسازگاری داده ها این است که فرایند داده های مرگ و ابتلا از یک الگوی قابل تفسیر پیروی نکرده است و تغییرات ناهمگن در فرایند شاخص های ابتلا و مرگ دیده می گردد. در این موارد تحلیل بهتر را در روز های بعد و با داده های درست تر می توان ارائه داد. ناسازگاری در داده ها به دلایل مختلفی می تواند رخ دهد. از جمله دلایل بروز ناسازگاری می توان به ثبت غیردقیق روزانه داده ها توسط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود ترکیبی از چند الگوی اپیدمی در استان یعنی شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر، بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییر فرایند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره نمود.

تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارش

استان ها بر اساس میزان بروز در هفته آخر موارد بیماری به سه دسته پرگزارش، با گزارش متوسط و با گزارش پایین تقسیم شدند و فرایند بیماری در آن ها در جدول و نمودار های مرتبط مورد آنالیز نهاده شد. تحلیل بر اساس این شاخص ها، احتاقتصادی بوده و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استان ها همراه با سایر شاخص ها و تحلیل های دقیق تر، شواهد بهتری از فرایند اپیدمی در استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه دهند.

تحلیل فرایند بیماری

بر اساس اعلام کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، در هفته منتهی به 2 آبـان ماه موارد ابتلا و مرگ ومیر در کشور بالا است و فرایند نیز مختصری صعودی شده است. در 15 استان یزد، خراسان جنوبی، قم، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، البرز، مرکزی، خراسان رضوی، اردبیل، قزوین، مازندران، گیلان، گلستان و هرمزگان فرایند صعودی یا شروع پیک جدید مشاهده شد. در هشت استان لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، زنجان، اصفهان، فارس و سیستان و بلوچستان فرایند ثبات با تغییرات مختصر صعودی مشاهده شد. در چهار استان خراسان شاقتصادی، بوشهر، خوزستان و تهران فرایند ثبات با تغییرات مختصر و نامنظم وجود داشته است.

به نظر می رسد استان کهگیلویه و بویراحمد اخیراً یک پیک را پشت سر گذاشته است. در استان آذربایجان غربی فرایند نزولی شروع شده است. در دو استان ایلام و سمنان نیز ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از شرایط اپیدمی را نمی دهد. باید مدنظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.

کرونا در دنیا

تعداد موارد جدید روزانه ابتلا به کرونا در دنیا در روز 30 مهر ماه 361 هزار و69 نفر، در روز یکم آبان ماه 429 هزار و411 نفر و در روز دوم آبان ماه 445 هزار و 419 نفر بوده است.

در عین حال 15 کشور اول از نظر ابتلا به کرونا در جدول زیر معین شده اند که در این میان کشور های آمریکا، هند و برزیل به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند، ایران نیز در رتبه سیزدهم این جدول قرار گرفته است.

جواب های منفی کاذب در آزمایش های تشخیصی کووید-19؛ چالش ها و پیامد ها

در خصوص ضرورت انجام گسترده آزمایش های گسترده تشخیصی کووید-19 برای مهار همه گیری، اتفاق نظر وجود دارد درحالی که یکی از نگرانی های عمده در دسترس بودن کیت های تشخیصی است، اما اعتبار آزمون های تشخیصی نیز یکی از مسائل عمده است.

آزمایش های تشخیصی کووید-19 (عمدتاً شامل سواب نازوفارنکس) نتایج منفی کاذب قابل توجهی دارند که خود پیامد های نامطلوبی به بار می آورد. زیرا بخشی از افراد آلوده - که شاید بدون علامت نیز باشند- شناسایی نمی شوند و ممکن است دیگران را آلوده نمایند بنابراین لازم است حساسیت آزمون های تشخیصی در شناسایی صحیح بیماران معین گردد.

براساس یافته های موجود به نظر می رسد که حساسیت تشخیصی بسیاری از کیت های موجود بسیار پایین باشد. براساس نتایج مطالعات، به نظر می رسد حساسیت 70 درصد، یعنی شناسایی 70 درصد بیماران واقعی، برآورد مناسبی برای کیت های موجود باشد. در این سطح از حساسیت، نمی توان اطمینان داشت که فردی با نتیجه منفی آزمایش واقعاً آلوده نباشد.

نمودار زیر تفاوت احتمال مثبت بودن نتیجه آزمایش برای تست های با حساسیت کم (70 درصد) و زیاد (95 درصد) را نشان می دهد. خط آبی نشان دهنده آزمونی با حساسیت 70 درصد و ویژگی 95 درصد است. خط سبز نشان دهنده آزمونی با حساسیت 90 درصد و ویژگی 95 درصد است. محدوده صورتی زیر پنج درصد به عنوان محدوده بدون آلودگی در نظر گرفته شده است. معین این محدوده امری ذهنی است و رقم آن بسته به شرایط می تواند متغیر باشد. به طور مثال برای افرادی که در تماس با افراد دارای بیماری زمینه ای هستند، این محدوده کمتر از پنج درصد در نظر گرفته می گردد.

این نمودار همچنین اهمیت کوشش برای کاهش احتمال ابتلا در جامعه را نشان می دهد به وسیله اقدامات پیشگیرانه نظیر فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و ....

اگر احتمال ابتلا در جامعه خیلی افزایش یابد (به عنوان مثال بالای 50 درصد) تست های تشخیصی ارزش تشخیصی خود را از دست می دهند، زیرا پاسخ منفی تست نمی تواند احتمال منفی بودن بیمار را تا محدوده بدون آلودگی پایین بیاورد. از تحلیل این نمودار چنین نتیجه گیری می گردد که: نخست آزمایشات تشخیصی ابزار مناسبی هستند جهت یاری به برطرف موثر محدودیت های اجتماعی و بازگشایی ها در صورتی که دارای حساسیت بالایی باشند و اعتبار تشخیصی آن ها به واسطه معیار های بالینی قابل اعتماد سنجیده و تایید شده باشد.

دوم باید اطمینان حاصل کرد که فروشندگان و تولیدنمایندگان کیت های تشخیصی کووید-19، جزئیات حساسیت و ویژگی آزمایشات را هنگام اخذ مجوز ارائه می دهند. کیت های فاقد این اطلاعات جهت استفاده فاقد اعتبار هستند.

سوم ارزیابی حساسیت تست های تشخیصی در افراد بدون علامت یک اولویت فوری است. چهارم درصورت بالا بودن احتمال ابتلای افراد یک جامعه (به دلیل ضعف اقدامات کنترلی) نتایج منفی نمی تواند ردنماینده عفونت باشد (حتی درصورت بالا بودن حساسیت تست) بنابراین پزشکان نباید به نتایج منفی غیرمنتظره (نتیجه منفی در بیمار دارای علائم کرونا که در معرض خطر آلودگی بوده است) اعتماد نمایند. ممکن است انجام چندین آزمایش همزمان یا تکرار تست بر حساسیت محدود آزمون غلبه کند. با این حال، چنین استراتژی هایی احتیاج به تخصیصی اعتبارات اقتصادی دارد.

تجارب کشـور های جهـان در مواجهـه با کووید-19؛ این قسمت کره جنوبی

کره جنوبی از کشور های بخش جنوبی شبه جزیره کره در شرق آسیا، با مساحت 97.230 کیلومترمربع و جمعیت 51.282.985 نفر است. هم اکنون در این کشور موارد تجمعی بیماری 25.698 نفر و شمار تجمعی مرگ 455 نفر گزارش شده است.

کره جنوبی پس از چین دومین کشوری بود که اپیدمی در آن مشاهده شد، اما این کشور توانست با اقدامات متنوع از جمله گسترش شبکه های آزمایشگاهی، انجام تست های تشخیصی با اعتبار و سرعت بالا، معین مناطق با بیشترین شدت اپیدمی به عنوان مناطق ویژه فاجعه و اختصاص منابع خاص به این مناطق، استفاده از نقشه های الکترونیک مبتلایان کرونا، محدودسازی افراد مشکوک و مبتلا و اجرای طرح های ابتکاری، چون انجام آزمایش در ماشین و آزمایش تلفنی در مقابله با کووید-19 بسیار پیروز عمل کند.

نقشه های الکترونیک مورد استفاده در این کشور به منظور ردیابی تماس ها، نظارت بر قرنطینه و مدیریت هرچه بهتر بیماری به شناسایی مبتلایان، ثبت اطلاعات بیماران و افرادی که بیمار با آن ها در تماس بوده اند، می پردازد. در این کشور اگرچه در اواخر مردادماه 1399 موارد ابتلا افزایش نسبی داشته است، اما به طور کلی شیب نمودار ابتلا در مقایسه با بسیاری از کشور های دنیا ملایم است که نشان دهنده تأثیر مثبت اقدامات اجرا شده در مدیریت بیماری بوده است.

منبع: فرارو
انتشار: 6 آذر 1399 بروزرسانی: 6 آذر 1399 گردآورنده: virapars.ir شناسه مطلب: 1264

به "فرایند صعودی کرونا در 15 استان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فرایند صعودی کرونا در 15 استان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید