تعبیر خواب کمربند - بستن کمربند در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله ویراپارس، با تعبیر خواب کمربند، تعبیر خواب کمربند قیمتی، تعبیر خواب کمربند پاره و تعبیر خواب محکم بستن یا شل بستن کمربند همراه ما باشید.

تعبیر خواب کمربند - بستن کمربند در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - مطیعی تهرانی درباره دیدن کمربند در خواب تلفیقی از تعابیر کهن و تعابیر جدید را بیان می کند. او می گوید کمربند نماد بهره مندی بیننده خواب از امکاناتی است که در اطراف خود دارد. میزان استفاده شما از وسایلی که در اختیار دارید خود را به صورت کمربند در خواب نشان می دهند. با تعبیر خواب کمربند در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی خبرنگاران همراه ما باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب کمربند

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی کمربندی بسته ای، تعبیرش این است که مال و اموال و حشمت به دست می آوری و عمر تو طولانی می گردد.

امام صادق (ع) می فرمایند:

تعبیرهای کمربند عبارت اند از:

 1. سود و منفعت
 2. فرزند
 3. عظیمی
 4. عمر طولانی
 5. خواسته و آرزو
 6. پاکی دین و ایمان.

ابن سیرین نیز می گوید: دیدن کمربند به این معنی است که به اندازه ارزش آن مال و اموال به دست می آوری و همچنین پشت و پناه تو فرزندانت می باشند.

مطیعی تهرانی می گوید: برخی از معبران کمربند را فرزند تعبیر نموده اند و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب. کسانی که امکان آوردن فرزند برای ایشان هست کمر بند می تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک نامی پدر خویش می گردد.

تعبیر خواب کمربند قیمتی

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی کمربند جواهرنشان بسته ای، یعنی به اندازه ارزش آن مال و اموال به دست می آوری.

برخی از تعبیرگران گفته اند: صاحب فرزندی می شوی که در بین گروه ها و جمعیت های مختلف شکوه و عظمت به دست می آورد.

تعبیر خواب کمربند پاره

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی کمربندی را که بسته ای پاره شده یا آن را از دست داده ای، نشانه این است که دچار ضرر و زیان می شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی درباره دیدن کمربند در خواب چه می گوید؟

 • اگر در خواب دیدید کمر بندی را محکم بسته اید که قلابی عظیم دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد نشان آن است که در زندگی کامیاب می شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده اید به خوبی بهره می گیرید و سود می برید.
 • اگر دیدید کمر بندی سست و کم ارزش به قلابی لق و شل بسته اید موقعیت متزلزلی خواهید داشت و کامروایی از دسترس شما دور است.
 • اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می دهد.
 • اگر در خواب کمر بند خود را به کسی بدهید قدرت و توانائی را از خود دور می کنید و آن را در اختیار شخصی دیگر قرار می دهید
 • اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود ببندد جای شما را می گیرد. همین طور است اگر بیننده خواب کمربند کسی را بگیرد و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که از او سلب قدرت می کند و خودش جای او را تصاحب می کند.

تعبیر خواب کمربند به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید کمربند خود را محکم بسته اید و شما را آزار می دهد، علامت آن است که افراد مکار بر شما مسلط خواهند شد.
 • اگر خواب ببینید دیگری کمریندی از مخمل یا کمر بندی جواهرنشان به کمر بسته است، علامت آن است که بیشتر به دنبال کسب ثروت خواهید بود تا شهرت.
 • اگر زنی در خواب از کسی کمربندی بگیرد، نشانه آن است که در زندگی امتیازاتی به دست می آورد.
 • اگر خواب ببینید کمربندی نو به کمر بسته اید، نشانه آن است که به زودی با غریبه ای آشنا خواهید شد و با او در کاری شریک می شوید و از این شراکت زیان خواهید دید.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • کمربند: رضایت
 • کمربند تزیین شده: آسایش
 • یافتن آن: اعتماد
 • گم کردن آن: راه دیگری در زندگی انتخاب کنید
 • کمربند طلا: ازدواج در راه است

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

منبع: setare.com
انتشار: 4 آذر 1399 بروزرسانی: 4 آذر 1399 گردآورنده: virapars.ir شناسه مطلب: 1260

به "تعبیر خواب کمربند - بستن کمربند در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب کمربند - بستن کمربند در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید